experience design

consultancy

 

toe aan een frisse blik?

neem contact op

Oja!

Project

Clients

Partner

Zelfregie
99 Hours, 2017

Pluryn

Fourmore Innovation

Manon Barendse, David Grim, Sander Kuin
joesmanon.nl

Pluryn ondersteunt cliënten met een verstandelijke beperking, om ze zelfstandiger in hun schoenen te laten staan. Ondersteuning op maat kunnen bieden is een zoektocht naar balans tussen de zorg die wordt gegeven, en de dingen die clienten prima zelf kunnen.

Om deze balans te ondersteunen gingen we als team van ontwerpers en zorg innovators aan de slag met die zelfregie. Het probleem bleek na interviews en meelopen met zorgverleners toch anders in elkaar te zitten: zelfregie is juist hetgene dat zorgverleners vanaf dag 1 constant in hun

werkzaamheden voorop proberen te zetten. Waar zat het hem dan in?
We zagen wél, dat intern de verschillende soorten zorggroepen hun eigen aanpak van deze zelfregie balans hadden. Met een eigen pakket kennis, oefeningen, en andere hulpmiddelen.

We bedachten daarom een platform om deze kennis samen te bundelen. Oja! biedt een reeks van
digitale lange termijn opfrissers die je kunt intregreren in je agenda. Zo kan je bijvoorbeeld elke keer bij een client bezoek, een kleine

reminder krijgen, om die dag bijvoorbeld de client jóu financieel advies te laten geven. Naast het bijhouden van zelfregie balans op lange termijn, biedt Oja! ook fysieke spellen om ter plekke met zelfregie aan de slag te kunnen gaan.
Zorgexperts blijven eigenaar over hun kennis: zij voegen de oefeningen en informatie die ze willen delen toe, en worden beloond wanneer hun oefeningen door collega's geprobeerd en gewaardeerd worden. Zo hopen we een meer open kennisdeling te stimuleren, en zelregie inzichtelijk te maken.

Nicky droeg bij aan deze innovatie sprint in de vorm van waarde-interviews, proces en stakeholder analyse, en het verzorgen van wireframes + het grafisch ontwerp van de schermen

"Voor mij als zorgverlener is zelfregie het allerbelangrijkste vanaf dag 1! Soms is het wel fijn om een opfrisser te krijgen"

Ncky Experience & Interaction © 2018